İSG Politikamız

  • Güneş Gemi Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. olarak iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası kabul ederek, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı taahhüt etmiştir.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımız; en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.
  • Önceliği iş sağlığı ve güvenliği olan yönetimimiz, bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak ve uygulamada ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.
  • Mevcut üretim ve tamir alanımızın iyileştirilmesinde ve yeni yatırımlarımızda çalışanlarımızın sağlığı açısından risk arz edebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojileri seçeceğimizi,
  • İş sağlığı ve güvenliğindeki başarıların verimliliğimizi de artıracağına inanarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi,
  • Tüm tehlikelere karşı çalışanlarımızı etkin biçimde koruyarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışacağımızı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcisinin danışma ve katılımını sağlayacağımızı,
  • Bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı Güneş Gemi Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti olarak taahhüt ederiz.